បើកទទួលពាក្យស្នើសុំ

ជំនួយមូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា មានគោលបំណងផ្តល់ថវិកាដល់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន៨ ដែលនិយាយ អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗ ដែលប្រទេសនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខ។ គម្រោងដែលបានជ្រើសរើស នឹងទទួលបានថវិការហូតដល់ ១៥០០អឺរ៉ូ រួមជាមួយការផ្តល់ប្រឹក្សា ដោយក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ របស់យើង ដែលផ្តល់ជំនាញនិងដំបូន្មានអាជីព។

សម្រាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ grant [@]angkor-photo.com

 

CALL FOR PROPOSALS

The Cambodia Media Grant aims to fund eight media stories about crucial issues facing the country and its people. Selected projects can receive up to 1,500 Euros in funding alongside mentorship by our editorial advisory team which will provide professional expertise and advice.

For questions and enquires, please contact us at grant [@] angkor-photo.com 

 

[ព័ត៌មានថ្មីៗ] សូមអរគុណចំពោះមតិកែលម្អររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា យើងបានធ្វើកែសម្រួលលក្ខខ័ណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យ ដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនដែលធ្វើការពេញម៉ោងអាចដាក់ពាក្យបាន។ សូមអានផ្នែក “Who / សម្រាប់នរណា” នៃការណែនាំ Guidelines ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

[UPDATED] Thanks to your feedback, we have updated our eligibility criteria to allow applications from those who are employed full-time. Please read the “Who” section of the Guidelines below for details.

 

ការណែនាំ

ពត៌មានបន្ថែមអំពីជំនួយ
/ មូលហេតុ /

នៅពេលយើងឈានចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជំនះនូវបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំធេងដែលបានកើតឡើងដោយសារ Covid-19 គឺជារឿងពិតប្រាកដមួយ – ការរីករាលដាលនៃមេរោគ បានធ្វើ ឱ្យបញ្ហាកាន់តែ ធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់ដែលប្រជាជន កម្ពុជាកំពុង ប្រឈម។ វាបង្ហាញអោយយើងឃើញ ពីសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះ ដែលបានទាញ យកការ ចាប់អារម្មណ៍របស់យើង លើតម្រូវការក្នុងការទទួលយកពត៌មាន និងទទួលបានការ លើកកម្ពស់ ដល់អនាគតនិងគ្រួសាររបស់ពួគគេ។

ជំនួយមូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា ស្វែងរកក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការបង្កើត ប្រធានបទ រឿងដែលជាប្រធានបទជួយផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងផ្តល់នូវទស្សនវិស័យនិងការគិតថ្មីៗ ជូនដល់សាធារណជន ដែល ជួយឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ អំពីបញ្ហាដែលជះឥទ្ធិពល និងជម្រើសដែលអាចធ្វើដើម្បីជីវិត និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

/ សំរាប់នរណា /

កម្មវិធីជំនួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យជាបុគ្គល និងជាក្រុម។ អ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអាចដាក់ពាក្យបាន ត្រូវមានសមាជិកសញ្ជាតិកម្ពុជាយ៉ាងតិចម្នាក់ដែលជាដៃគូនាំមុខនៅក្នុងគម្រោងនេះ។

បេក្ខជនដែលមានការងារហើយ ត្រូវធ្វើការប្រកាសពីទីកន្លែងការងារ និងតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។ (សូមកត់សម្គាល់ថាបុគ្គលិកនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ / សារព័ត៌មានមិនអាចយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដើម្បីផលិតគម្រោងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេបានទេ) ។

បេក្ខជនដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំនឹងត្រូវបានពិចារណាលើករណីនីមួយៗ)

/ ជាអ្វី /

ទម្រង់៖ យើងបើកចំហរអោយអ្នកចូលរួមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទទម្រង់ទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណា អាចអោយអ្នកធ្វើអោយរឿងក្នុងគំរោងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ ប្រភេទទម្រង់អាចរួមមាន ការសរសេរជាអត្ថបទ រូបភាព វីដេអូ រូបភាពចលនា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នា ការរចនារូបភាពរួមគ្នានិងទិន្នន័យពត៌មាន ការបង្ហាញតាមបែបរូបភាពខំមិក និងតាមរយៈផតខាសថ៍ ជាដើម។

ប្រធានបទ៖ រឿងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានរួមបញ្ជូលប្រធានបទអោយបានយ៉ោងហោចណាស់ មួយ ដែលដកស្រង់ចេញពី គោលដៅអភិឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដែលមានប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារក្នុងការដាក់ពាក្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលមានទំរង់ដាក់ពាក្យអនឡាញ។ សូមស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម Step-by-Step Guide មុននឹងបំពេញពាក្យដើម្បីរៀបចំឯកសារដែល ត្រូវការ។

ពេលកំណត់៖ គម្រោង នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ២០២១

/ ជំនួយមូលនិធិ និង ការជ្រើសរើសលម្អិត /

ចំនួនជំនួយមូលនិធិ៖ ជំនួយនិងមានផ្តល់ពី ៥០០ ទៅ ១៥០០ អឺរ៉ូ។ ចំនួនសរុបដែលអាចផ្តល់អោយគឺអាស្រ័យលើគំរោងថវិការដែលអ្នកបានស្នើរសុំ។

អ្នកណែនាំតម្រង់ទិសៈ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើស អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់តាំង អោយមានអ្នកណែនាំតម្រង់ទិសម្នាក់ ដើម្បីជួយ បង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងការធ្វើគំរោងរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវជួបជាមួយអ្នកតម្រង់ទិស រៀងរាល់សប្តាហ៍ ហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ បច្ចុប្បន្នភាពជាមួយក្រុម ២ដងក្នុងមួយខែ (គំរូរបាយការណ៍នឹងមានការផ្តល់ជូន)។

យើងនឹងមានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមផងដែរ។ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម និងផ្សព្វផ្សាយពេលខាងមុខ។

ការជ្រើសរើសៈ សមាជិកក្រុមដែលចូលរួមសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស របស់យើងរួមមានអ្នក និពន្ធអាជីព ដែលនឹងក្លាយជាអ្នកតម្រង់ទិស អ្នកចូលរួមដែលបានជ្រើសរើស។ សម្រាប់ព័ត៌ មានលម្អិតសូមមើលជីវប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេនៅទីនេះ។

លក្ខខណ្ឌចម្បងក្នុងការជ្រើសរើស៖ ផ្តល់អាទីភាពលើប្រធានបទរឿងដែលរួមមាន៖

 • មានកំណត់ក្រុមគោលដៅ អោយបានច្បាស់លាស់
 • មានគំរោងជាក់លាក់មួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទរឿងទៅកាន់ ក្រុមគោលដៅ ដែលបាន កំណត់
 • មានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបាន និង/រឺ មានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តអោយ ធ្វើសកម្មភាព
/ នៅពេលណា /

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ (ម៉ោង៦ល្ងាចនៅប្រទេសកម្ពុជា)

ការប្រកាសលទ្ធិផលនឹងធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ហើយគម្រោងទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២១។

/ របៀបណា /

ការដាក់ពាក្យមានភាពងាយស្រួល ដោយគ្រាន់តែបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យអនឡាញ។ សូមអានការណែនាំលំអិត Step-by-Step Guide នៅទីនេះដើម្បីអោយប្រាកដថាអ្នករៀបចំពត៌មាន ចាំបាច់ដែលត្រូវការ។

/ COVID-19 និង សុវត្ថភាព /

នៅពេលដែល Covid-19 នៅតែបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍របស់យើង សូម អោយបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យទាំងអស់ ផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនអ្នក គ្រួសារអ្នក និងសហគមន៍ ដែលអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធ។ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវ និងអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដ៏ចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក មនុស្សដែលអ្នកនឹងជួប ក៏ដូចជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

TOP >

GUIDELINES

GRANT DETAILS
/ WHY /

As we embark on a brand new year with the hope of overcoming the immense challenges brought about by Covid-19, one thing is for sure – the pandemic has exacerbated existing issues faced by Cambodians, revealing vulnerable communities at risk and brought attention to the need for people to be informed and to be empowered to create better futures for themselves and their families.

The Cambodia Media Grant seeks to facilitate the creation of stories which will help provide vital information and fresh perspectives to the public, which in turn helps them to better understand the issues that impact them, and the choices they can make to impact their lives and their communities.

/ WHO /

The grant is to both individual and group applications. Non-Cambodians can apply only as part of a group application with at least one Cambodian national as a lead partner in the same project.

Applicants currently employed have to declare their current place of work and position. (Please note, employees at media/news outlets cannot use this grant to produce projects to be published at their current place of work.)

Applicants under the age of 21 will be considered on a case-by-case basis.

 

/ WHAT /

Format: We are open to all forms of media which allows you to convey your story effectively. This includes written articles, photo essays, videos, multimedia, infographics, comic explainers and podcasts.

Topic: Stories have to be based in Cambodia and include at least one issue covered by any of the following Sustainable Development Goals.

 • Goal 2: Zero Hunger
 • Goal 3: Good Health & Well-Being
 • Goal 12: Responsible consumption and production
 • Goal 13: Climate action
 • Goal 15: Life on land

(Click here for more information on these 5 SDGs.)

Submission Material: Application is fast and easy with our online form. Please see our Step-by-Step Guide before you fill in our form to prepare all the materials required.

Timeline: Projects have to be completed by 31 March 2021.

 

/ GRANT & SELECTION DETAILS /

Grant Amount: The amount disbursed will range from 500- 1,500Euros. The amount will be decided based on the estimated budget you submit in the form.

Editor Mentor: If selected, you will be assigned a professional editor as a mentor to guide you on your project. You will need to check-in with your mentor weekly, and provide the team with an update twice a month (a simple template will be provided).

There will also be a training workshop, with more details to be announced.

Grant Selection: Our selection panel consists of professional editors, who will be in turn mentors to the selected participants. For more details, please see their biographies here.

Selection Priority: Priority will be given to stories which:

 • Have a defined target audience
 • Have a plan for the story to reach the target audience
 • Provides possible solutions and/or encourage action

 

/ WHEN /

The deadline to submit your proposal is 11 February 2021. (6.00pm Cambodia time)

The selection results will be announced shortly after, and all projects have to be completed by 31 March 2021.

 

/ HOW /

To apply, simply fill in our online application form. Please read our step-by-step guide to ensure you have all the necessary information and materials prepared.

 

/ COVID-19 & SAFETY /

At a time when Covid-19 still poses a critical risk to our community, we ask all applicants to prioritise the health of yourselves, your families and the communities in which you work. We ask you to be responsible and follow all necessary safety protocols to protect yourself, the people you will meet, as well as your loved ones.

TOP >

ការណែនាំលម្អិតនៃទម្រង់ដាក់ពាក្យ

ពត៌មានរបស់បេក្ខជន
ប្រវត្តរូបសង្ខេប
 • ជីវប្រវត្តិឬ Cover Letter របស់អ្នកគួរតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នក បទពិសោធន៍ការងារ ហើយថាតើមានអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នក។ សូមជួយប្រាប់យើងផងថាអ្នកជានរណា ហើយហេតុផលអ្វីបានជាអ្នកសមជាបេក្ខជន ដែលល្អក្នុងការទទួលបានជំនួយនេះ។
 • សម្រាប់ការដាក់ពាក្យជាក្រុម សូមផ្តល់ជូនពត៌មាននេះសម្រាប់សមាជិកក្រុមនីមួយៗ និងពត៌មានអំពីក្រុមណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ។
គំរូស្នាដៃការងា
 • សូមផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅនឹងគំរូនៃការងារពីមុនដែលអ្នកបានធ្វើដោយមានការពន្យល់អំលំអិតពីតួនាទីរបស់អ្នកប្រសិនបើការងារនេះសហការជាមួយអ្នកដទៃ។
 • ការងារនោះអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬវេទិកាផ្សេងៗ។ ការងារដែលនៅមានដំណើរការមិនទាន់បានបញ្ចប់ ក៏អាចទទួលយកផងដែរ។
 • ឧទាហរណ៍ www.website.com/myproject – Writer & Researcher  
 • សំរាប់ការដាក់ពាក្យជាក្រុម សូមផ្តល់នូវគំរូនៃស្នាដៃពីសមាជិកនៃក្រុមការរបស់អ្នកតាម ដែលអាចមាន
ពត៌មានពីគម្រោង

សូមអានការណែនាំនៃជ្រើសរើសលម្អិត តាមតំណនេះ our Guidelines

គម្រោងសង្ខេប

សូមសរសេរពីគម្រោងរបស់អ្នកដោយសង្ខេបដែលមានរួមបញ្ចូលៈ

 • ចំណងជើងនៃគម្រោង (អាចផ្លាស់ប្តូរពេលក្រោយបាន)
 • ប្រធានបទ រឹ បញ្ហាដែលអ្នកចង់ដោះស្រាយ ហើយថាតើហេតុអ្វី បានជាវាមានសារៈសំខាន់
ក្រុមគោលដៅ និង លទ្ធផល

សូមពន្យល់ថាតើនរណាជាក្រុមគោលដៅ ហើយអ្នកអាចទៅដល់ពួកគាត់ដោយរបៀបណា និងតើផលប៉ះពាល់ រឺ លទ្ធផលជាក់លាក់ដែលអ្នកចង់ចម្រេចបាន។

 • នេះគឺជាឱកាសមួយដែលអ្នកអាចពិចារណាថាតើគម្រោងរបស់អ្នកមានផ្តល់ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់ជីវិតបុគ្គល រឺ ដល់សហគមន៍មួយ។ តើនរណាដែលត្រូវការដឹងនូវពត៌មានដែលអ្នកនឹងផ្តល់? តើនរណានឹងទទួលបានផល ប្រយោជន៍ពីឃើញ ការងាររបស់អ្នក?
 • អ្នកអាចមានក្រុមគោលដៅដែលអ្នកចង់ពាក់ពន្ធ័ច្រើនជាងមួយ ហើយត្រូវសម្របគម្រោងអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពួកគាត់ ដោយប្រសិទ្ធិភាព។
 • ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចកំណត់គោលដៅអ្នកចូលរួមក្នុងភូមិមួយជាក់លាក់ ជាមួយ និងបទបង្ហាញ ជាពិសេសនៅហ្នឹងកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ និងអាចចែករំលែក គម្រោងរបស់អ្នក ជាមួយសាធារណជនទូទៅ ដោយធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយនៅតាម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាជាដើម។
គម្រោងកាលវិភាគសកម្មភាព

សូមរៀបរាប់កាលវិភាគពេលវេលានៃការធ្វើសកម្មភាពដែលអ្នកមានគម្រោងធ្វើរហូតដល់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិនា ២០២១

 • គម្រោងកាលវិភាគដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ រួមបញ្ចូលរាល់សកម្មភាព ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងនិងត្រូវបង្ហាញ រឺចែករំលែកជាសាធារណៈ។
 • ឧទាហរណ៍ ធ្វើស្រាវជ្រាវ សម្ភាសន៍ ធ្វើដំណើរពីទីតាំងមួយ រចនានិងបោះពុម្ព (ប្រសិនបើមាន) ៊។ល។ 
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

តើគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មួយណាដែលអ្នកចង់ធ្វើក្នុងគម្រោងរបស់អ្នក? (អាចរើសបានលើសពី ១)

 • គោលដៅទី២៖ គ្រោះអត់ឃ្លានស្មើសូន្យ
 • គោលដៅទី៣៖ សុខភាព និងសុខុមាលភាពមាំមួន 
 • គោលដៅទី១២៖ ការប្រើប្រាស់ និងការផលិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
 • គោលដៅទី១៣៖ សកម្មភាពបរិស្ថាន 
 • គោលដៅទី១៥៖ ជីវិតលើដី

ដោយសារតែគោលដៅទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគ្នាអ្នកអាចរើសយកគោលដៅលើសពីមួយបាន

 • ឧទាហរណ៍: គម្រោងរបស់ខ្ញុំមានការបារម្មណ៍លើគោលដៅទី ២ និង ៣ ដោយខ្ញុំនិងស្វែងយល់បន្ថែមពីការរីករាលដាលនៃមេរៅគ Covid-19 ដែលបណ្តាល អោយមានការកើនឡើងនៃជំងីផ្សេងៗដោយសារតែគ្រួសារជាច្រើនមិនអាចមានលទ្ធភាព ក្នុងស្វែងរកអាហាដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់។ 
គម្រោងថវិកាលម្អិត

សូមបញ្ចូលគម្រោងស្នើសុំថវិការបស់អ្នកអោយបានលម្អិតជា excel រឺ PDF (មិនអោយលើសពី ១៥០០Euro)។ អ្នកអាចទាញយក ទម្រង់ដែលមានស្រាប់ template រឺ ដោយខ្លួនឯងបាន

សូមទាញយកទម្រង់ Template: English | Khmer 

អ្នកអាចស្នើសុំរាល់ចំណាយដែលបានគិតទុកមុនទាំងអស់ក្នុងពេលដំណើរការគម្រោង។ នេះអាចរួមមាន៖

 • ការជួល រឺ ទិញឧបករណ៏
  • អ្នកត្រូវពន្យល់បន្ថែមពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏នោះនៅ ក្នុងគម្រោង ហើយវាមិនអាចមានអ្វីមកជំនួសបាន។ ប្រសិនបើអ្នក មានគម្រោងចង់ទិញ ជំនួសអោយការជួល សូមពន្យល់បន្ថែមនៅទីនេះពី មូលហេតុ។ 
 • ការធ្វើដំណើរ និង ការជួលយាន្តជំនិះ 
  • ប្រសិនបើអ្នកមានត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលធ្វើគម្រោង សូមបញ្ចូល គោលដៅ និងវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើដំណើរនៅទីនេះ។ 
 •  កន្លែងស្នាក់នៅ និង អាហារ
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលធ្វើគម្រោង សូមបញ្ចូល ការប៉ាន់ស្មានចំណាយនៃការស្នាក់នៅ និងអាហារបីពេលសម្រាប់មនុស្ស ម្នាក់ៗ  
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
  • អ្នកអាចអនុញ្ញាតិអោយមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការចំណាយពេលធ្វើគម្រោងរហូតបញ្ចប់។ អ្នកអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មាននូវតម្លៃស្តង់ដា សរុបក្នុង ការធ្វើគម្រោង (អាចជាតម្លៃសរុប រឺជាអត្រាតម្លៃប្រចាំថ្ងៃ)
  • សម្រាប់បេក្ខជនដាក់ពាក្យជាក្រុម អាចស្នើសុំសម្រាប់សមាជិកដែលមិន មែនជាបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងអោយស្ថាប័នរឺអង្គការណាមួយទេ។ 
 • ថ្លៃសេវាសម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា និង ជំនួយការ
  • សូមបញ្ជាក់ពី បុគ្គល(អាចមានច្រើន) តួនាទីនិងអត្រាតម្លៃរបស់ពួកគេ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលអ្នកបកប្រែ អ្នកជួសជុល អ្នករចនា អ្នកនាំផ្លូវ ។ល។  
 • ផ្សេងៗ 
  • ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាយផ្សេងៗដែលមិនបានរៀបរាប់ដូចខាងលើ សូមពន្យល់បន្ថែមនូវគោលបំណងនីមួយៗនៅទីនេះផងដែរ។ 

រាល់ខ្ទង់ថវិការទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវមានការពន្យល់បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យ រឺបានទទួលជំនួយថវិការរួចហើយក្នុងការធ្វើគម្រោងមួយ នេះ អ្នកត្រូវតែដាក់បញ្ចូលនូវចំនួននិងប្រភពថវិកានោះផងដែរ។ 

TOP >

STEP-BY-STEP APPLICATION GUIDE

APPLICANT INFORMATION
Bio / Cover Letter  

Your biography or cover letter should include information about your background, previous professional experience, and your motivations. Help us understand who you are and why you are a good candidate to receive this grant.

 • For group applications, please provide this for each group member and any other information about the group which is relevant to this project.
Sample of Work 
 • Provide links to examples of previous work you have done, with a clear explanation on your role if the work was done in collaboration with others.
 • Work can be shown on your personal website or other platforms. Works-in-progress are also accepted.
 • Eg. www.website.com/myproject – Writer & Researcher
 • For group applications, provide samples of work for as many members of your group as possible.
PROJECT INFORMATION 

Read also our selection priorities in our Guidelines

Project Summary

In a few paragraphs, please introduce your project including: 

 • Title of project (This can be changed later.) 
 • The topic or issue you want to address, and why it is important. 
Audience & Outcome

Explain the audience(s) you intend to reach with your project, how you plan to reach them, and what impact or specific outcome you hope to achieve.

 • This is a great opportunity to think about how your project can have a positive impact on the lives of individuals and/or a larger community. Who needs to know the information that you are providing? Who will benefit from seeing your work?
 • You can have more than one type of audience that you hope to reach, and adapt your project to find the most effective way of communicating to them.
 • For example, you can target the members of a specific village with a special presentation where they live, and also share your project with the general public by getting it published by a media outlet in Cambodia. 
Proposed Activity Schedule

List the proposed timeline of the activities you are planning to do to complete and show your project by the deadline of 30 March 2021.  

 • Outline your planned schedule beginning from 15th February, including all the activities that you need to do to complete the project and to show or share it with the public. 
 • For example: research, interviews, travelling to locations, design and printing (if relevant) etc. 
Sustainable Development Goals (SDGs)

Explain which SDG(s) your project addresses.

 • Only projects which cover issues connected to at least one of the SDGs below will be selected. (Click here for more information on these 5 SDGs)
  • Goal 2: Zero Hunger 
  • Goal 3: Good Health & Well-Being
  • Goal 12: Responsible consumption and production
  • Goal 13: Climate action
  • Goal 15: Life on land
 • As all the issues are inter-connected, you can indicate more than one SDGs.
  • For example: My project concerns Goals 2, and 3 as I will be exploring how Covid-19 pandemic has led to a rise in other illnesses as families are unable to find enough nutritious food.
BUDGET DETAILS 

Please upload an excel or PDF with details of your requested budget (maximum amount 1,500Euro). You can download our template or use your own.

> Download Budget Template: English | Khmer 

You can request for all expenses you expect to incur during the production of the project. This includes: 

 • Equipment Rental or Purchase
  • You should explain how the equipment is integral to the proposed project and cannot be substituted by other versions. If you are planning to purchase instead of rent, please explain your reasons.
 • Travel & Vehicle Rental
  • If you have to travel during the project, include the proposed destinations, and method of travel
 • Accommodation & Food
  • If you have to travel during the project, include estimated cost of accommodation and three moderately priced meals per day per person.
 • Personal Compensation
  • You are allowed to compensate yourself for the time spent on completing this project. You have to provide an estimation of your standard fee for equivalent work (either by project, or daily rates).
  • For group applications, this can be requested for all team members who are not engaged in full-time positions in any organisations.
 • Consultant and Assistant Fees
  • Please indicate the person(s) and their roles, as well as their rates. This can include translators, fixers, drivers, graphic designers, guides, etc. 
 • Miscellaneous
  • If you have other expenses not covered in any of the above categories, please explain each item here.
 • All budget line-items must include explanations in an additional column.
 • If you have applied for or have already received other sources of funding for the same project, you have to indicate the amount and source of funds.

TOP >

អំពីគោលដៅអភិឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)
ABOUT the SDGs

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ បណ្តាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ បានព្រមព្រៀងគ្នាលើ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគោលដៅសកល។ វាគឺជាការសន្យាដើម្បីការពារភពផែនដីនិងដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចរស់នៅដោយសន្តិភាព និងវិបុលភាព ដោយមានគោលបំណងធ្វើឱ្យគោលដៅទាំងអស់សម្រេចបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ។

គោលដៅទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ សម្រាប់ជំនួយនេះយើងកំពុងផ្តោតលើគោលដៅ ចំនួន៥ ដែលផ្តោតលើការកែលម្អបញ្ហាបរិស្ថាន បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព សន្តិសុខស្បៀង និងសុខភាព។ (សូមស្វែងរកពត៌មានបន្ថែមក្នុងតំណរភ្ជាប់នេះ)

សូមអានបន្ថែមនៅទីនេះ (សូមទាញយកទម្រង់PDF)

TOP >

In 2015, all countries in the UN came together to agree on the Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals. It was a pledge to protect the planet, and to make sure every human being could live in peace and prosperity, with the aim of making all this happen by 2030.

All the goals are interconnected and linked. For this grant, we are focusing on these five SDGs which looks at improving environmental issues, climate change matters, sustainable consumption, food security and health.

Read More [PDF]

TOP >

ទម្រង់ដាក់ពាក្យ 
APPLICATION FORM

 

(The application is now closed.)

 

កិច្ចសន្យា CONTACT

សម្រាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
For questions, please contact us:
grant [@] angkor-photo.com

This Cambodian journalist production support scheme is part of the MekongNews project, implemented in the Mekong region by CFI, the French media development agency, and supported by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs. More information here.