ANGKOR PHOTO WORKSHOPS

Application Details & Form

(Much love to alumni Meth Monthary for translating this into Khmer!)

ពួកយើងមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា សិក្ខាសិលារូបថតអង្គរ ចាប់ផ្ដើមបើកសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ

ដោយកម្មវិធីបានបោះទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំមិនយកប្រាក់កម្រៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ទៅ ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកយើងស្វាគមន៍សំរាប់ការដាក់ពាក្យ ពីគ្រប់សញ្ជាត្តិនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយមានអាយុចាប់ពី២១ឆ្នាំឡើងទៅ ។

សម្រាប់រដូវកាល ទី១៩ របសយើង ការជ្រើសរើសមួយក្រុមដែលមាន បេក្ខជនចំនួន២០នាក់ នឹងត្រូវបាន ដឹកនាំជារួមដោយគ្រូបង្វឹកចំនួន៦នាក់ ដែលជាអតីតសិក្ខាកាមចូលរួម។

ដូចរាល់ដង សិក្ខាសាលារបស់យើងស្វាគមន៍គ្រប់វិធីសាស្រ្ត និង រាល់ដំណើរការ ក្នុងការថតរូប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងដឹងថាវិសាលភាពនៃការថតរូបបានវិវត្តទៅយ៉ាងណាខ្លះ ចាប់តាំងពីយើងបានចាប់ផ្តើមដំបូងជិតពីរទសវត្សរ៍មុន យើងជឿថាវាមានសារៈសំខាន់ ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តការថតរូប ដែលកំណត់តួនាទីរបស់ខ្លួន ជាមួយពិភពលោកនេះ

ដូច្នេះហើយ យើងចង់លើកទឹកចិត្តការដាក់ពាក្យពី អ្នកដែលចង់បង្កើតស្នាដៃការងារ “ដែលហ៊ាននឹងប្រឈមនឹងការពិតនៃពិភពលោកខាងក្រៅ” មិនថាការងារនោះជាផ្នែកនៃការងារដែលគេបានកំពុងបន្តរផលិតរហូតមក ឬជាការងារត្រលប់ទៅធ្វើសារជាថ្មី

យើងសូមបញ្ជាក់ថា យើងនឹងមិនដាក់កំហិត ឬការកម្រិតណាមួយ លើប្រភេទនៃគម្រោងដែល សិក្ខាកាមចូលរួមអាចធ្វើនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះទេ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងជឿជាក់ថា អ្នកនឹងទទួលបានច្រើនបំផុតពីការជ្រមុជខ្លួនឯងយ៉ាងពេញលេញ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃសិក្ខាសាលា ដើម្បីបង្កើតការងារ ដែលកើតចេញពីការស្វែងរក និងការបង្កើតការផ្សារភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅកាន់ទីកន្លែងនោះ រួមទាំងមនុស្សនៅទីនោះ។

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា អ្នកចូលរួមនឹងបង្កើត តួនៃការងារពីដើមដល់ចប់។ គម្រោង​របស់​ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ទៅកាន់សាធារណជន​ ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​មហោស្រព។

ការដាក់ពាក្យគឺមិនគិតប្រាក់កម្រៃ និងបិទនៅ ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

សូមអាន តម្រូវការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចូលរួម និងដាក់ពាក្យតាមទម្រង់អនឡាញនៅខាក្រោមនេះ

មានសំនួរ? សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីសិក្ខាសិលា [@] angkor-photo.com

អំពីសិក្ខាសិលា រូបថតអង្គរ

សិក្ខាសិលារូបថតអង្គរ ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រារព្ធជាប្រចាំឆ្នាំ
នៅខេត្តសៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការថតរូប សម្រាប់ប្រត្តិបត្តិករដែលបានកំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យថតរូប នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី ។
មិនតែប៉ុណ្ណេះយើងមានបំណងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពោរពេញទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ និងសិក្ខាកាមអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបានហើយ នៅពេលដូចគ្នានោះ សិក្ខាកាមអាចអភិវឌ្ឍទស្សនៈសិល្បៈរបស់ខ្លួន ដែលគាត់ចង់បញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុងគំនិតសិល្បៈរបស់ពួកគេផ្ទាល់ មកខាងក្រៅ។

ពួកយើងលើកទឹកចិត្តអោយសិក្ខាកាមដែលចូលរួម ពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធីសាស្រ្តដែលពួកគេបានអនុវត្តកន្លងមក បន្ថែមពីលើការអនុវត្តរបស់ពួកគេ
និងពិនិត្យផងដែរ នូវអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តពួកគេ អោយធ្វើវាឡើង ក៏ដូចជាអារម្មណ៍ដែលបង្កប់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណការងាររបស់ពួកគេ ថាតើការអនុវត្តស្នាដៃការងាររបស់ពួកគេ អាចផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងណាខ្លះ ទៅកាន់ការពិត ដែលពួកគេជួបប្រទៈ។

ពួកយើងមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអោយពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេ ហើយពួកយើងបើកឳកាសនេះទៅកាន់ អ្នកដែលមានបំណងចង់ស្វែងរក ឬធ្វើពិសោធន៍ ទម្រង់ណាមួយនៃការថតរូប


Application details

Eligibility & Requirements

  • Open to all photographers of Asian nationalities aged 21 years and above.
  • The workshop is conducted in English language.
  • You will have your own photographic equipment and laptop. Bring what you need to make your work. (Please note that darkroom facilities are not easily available in Siem Reap.)

Schedule
Participants have to be in Siem Reap for the full period of 19 – 28 Jan 2024. (This means arriving on or before 18 Jan, and leaving on or after 29 Jan.)

Expenses & Accommodation

  • There is no application fee, and if selected, the workshops are free.
  • Accommodation will be provided from 19 – 28 Jan 2024. (Shared twin or triple rooms).
  • You will need to prepare enough funds for: travel expenses, visa fees (if applicable), local daily meals and local transport expenses.

Application Form

  • Short Biography (max. 120 words)
  • Brief Project Proposal (max. 200 words)
  • Sample(s) of Previous Work

Short Biography (max. 120 words)
Please just tell us briefly about yourself and your background.

Project Proposal (max. 200 words)
Please give a brief outline of a project you are interested in exploring during the workshops in Siem Reap. This can be a new body of work or a continuation of an existing project. Ideally, the project should be feasible and be created in connection with the environment and/or people of Siem Reap.

(We entreat all participants to consider and understand their responsibilities in approaching the landscape and people of Siem Reap for their project, and also in their interactions before, during and after the image making process.)

Samples of Previous Work
All applicants must upload 15-30 images of your previous work(s) as *stills OR in a single PDF file (max. 10MB). (*Please number the filenames if they should be viewed in sequence.)

For video work, you will have the option to provide an additional link to your video project. Please note this is optional, and you are still required to upload still images.

We encourage you to share examples of your previous work (series, singles or mixed) which helps us better understand you and your photographic practice.

APPLICATION DEADLINE:
9th October 2023 (Midnight, +7GMT)

F.A.Q

Q: Which nationalities can apply?
A: Click to view the list of countries.

Q: Who is going to be my tutor?
A: We will only have one group led collectively by all our workshop tutors and alumni facilitators

Q: I can’t be in Siem Reap for the entire duration. Can I come later or leave earlier?
A: No, we require all participants to be present for the full duration so as to benefit from the complete experience of the event.

Q: I made a mistake with the application. Can I submit another form?
A: Yes. Just let us know at workshops [@] angkor-photo.com. If duplicate applications are found, we will use the most recent one.

Q: What are the Covid-19 travel requirements for entering Cambodia?
A: As of 3 October 2022, the government has lifted all Covid-19 related restrictions and requirements for inbound passengers.

F.A.Q. Extended: From our Live Q&A

The following are questions we received during a Live Q&A session on Instagram. Answers have been edited and summarised for clarity.

Q: Does my proposal have to be based in/about Siem Reap?
A: The proposal can be rooted in any topic or concept, but it still has to be connected with Siem Reap (or Cambodia in general) and the people here. During the process of making work while in Siem Reap, it is important to us that participants to engage with the place and people where the workshop is taking place.

We have had photographers from a wide range of practices join the workshops – documentary, personal, conceptual etc. Regardless of your photographic practice, and your chosen project idea, it is an important part of the workshop that you’re able to find a way to open yourself up to the place and its people while creating your work.

Q: How can I propose something about Siem Reap if I’m not familiar with the place?
A: Siem Reap is not a difficult place to research about online, or if you can, ask people you know who have attended the workshop or have visited Siem Reap. Extended research would also be useful, by referring to academics and their published work. There is no need to be too stressed about becoming an expert overnight, just read and learn what you can, and combine that with you existing areas of interests.

Q: If accepted, do I have to stick to my proposed idea? Or can I change or improve the proposal eventually?
A: Part of the workshop is discussing your ideas and the project you want to do with your tutors and peers, and it is normal that proposals become refined or changed during this process. We expect you to evolve and adapt during your experience here, so it is normal if your approach and ideas change.

Q: Can I propose to continue a project that I have been working on for a long time?
A: Yes. You can do any project or idea, so long as what you create during the workshops is rooted to or connected to Siem Reap or Cambodia.

Q: How ‘long’ does the project I do in Siem Reap have to be?
A: This is not something you have to worry about at this stage. If accepted for the workshops, you will be photographing daily, and with your tutors, you will create an edited series from the work you have made.

Q: Do the samples of previous work (portfolio) I upload have to be related to the proposal I submit?
A: No. Your previous work is a way for us to know you better as an applicant, and does not have to be connected to your proposal. In fact, it is quite common for people to create very different work from what they submitted while at the workshops.

Q: Are selections made based on the previous work (portfolio) we submit, or our proposal?
A: There is no fixed criteria or weight, and both would be important aspects that we look at in combination. They both work together to help us better understand you, your photographic practice, how you approach your work, and how you think.

Q: Can I submit previous work made on film? What if I want to work with film during the workshops, are there darkroom facilities?
A: Yes, for previous work examples you can submit any format of work, including film. However, during the workshops, we prefer you to focus on the act of photography, and using film is discouraged so that you’re able to dedicate as much time as possible to the act of photography.

Q: What are you looking for in samples of previous work (portfolio)? Should I submit a type of genre, or my best pictures?
A: We ask for examples of your previous work because we want to know you better as a practitioner of photography, and what your direction or interests are. When deciding what images to submit, think about what you would like us to know about you, and what would best represent you. It's better to show us who you are, honestly, rather than to strategise to show us what you think we want to see.

Q: Do you require text if we submit a PDF?
A: That is entirely up to you. If you feel text is important, then you should include it!

Q: What is expected from participants during the workshops?
A: We hope participants are able to dive deep into their practice, amd understand themselves more deeply. At the end of the day, our workshops are not only about photography. While the work you create here is important, it is not as crucial as the process and experience you undergo in order to create that work. There will be a lot of hard work, but also a lot of fun!

Q: Is there a specific number of participants per country every workshop?
A: No, we do not have a quota of any sorts.

Q: Do we need to be a professional, or to have published work?
A: No, there is no criteria about this. We have had participants from a wide range of backgrounds, from beginners to full-time photographers.

Q: Can we use camera phones during the workshop?
A: While we believe that photographers should and can use any device to create their work, phone cameras included, we do not think that it would be suitable to use phone cameras at our workshops. An important part of our workshops is cultivating an understanding of the responsibilities attached to being in a position of photographing others, as well as that of being an author or witness. Due to the ‘normality’ of using the phone as a camera in our digital age, it inadvertently allows the photographer to avoid those responsibilities, becoming a spectator instead of a proper actor in the process.

Q: Do I have to 'finish' the project during the workshops?
A: You will work with your tutors to create a cohesive series that can be shared/shown at the end of the workshops. However, many of our alumni go on to continue developing their projects even after the workshops. 

Q: What is really going to happen at the workshops?
A: There will be morning group sessions for discussions about each other’s work, as well as another session later in the day with a smaller group or one-on-one for more detailed reviews and advice. During the time outside of these sessions (before, in between, after), participants will be expected to be creating work as much as possible. Towards the end of the workshops, you will be editing and sequencing your work, under the guidance of your tutors, to create a cohesive series that will be shared with the public.

You will get feedback, questions, advice, and ideas; you might come to look at and think about photography differently, and find yourself trying different approaches or methods. But beyond all this, a big part of what happens is up to the individual – the energy you are able to bring, and what you’re willing to do for your work.