តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

Oct 8, 2020 | 16th Edition (2020), Articles & Resources

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលក្នុងសិក្ខាសាលាថតរូបនិទានកថា បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសំណុំរូបថត​ (Portfolio) ហើយផ្ញើចូលទៅជាមួយនិងបែបបទស្នើសុំ  

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបំភ្លឺអំពីសំណុំរូបថត (Portfolio) និងគន្លឹះមួយចំនួនជា ជំនួយដល់លោកអ្នក ដើម្បីរៀបចំដោយខ្លួនឯង!

តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)?

និយាយដោយសាមញ្ញ សំណុំរូបថត (Portfolio) គឺជា បណ្ដុំរូបថតដែលយើងជ្រើសរើសទុក ជាឧទាហរណ៍៖  ប្រសិនបើយើងជាអ្នកថតរូប ហើយកំពុងរៀបចំសំណុំរូបថត នេះគឺមានន័យថា យើងត្រូវជ្រើសរើសរូបថត ដែលពេញចិត្តដាក់មួយដុំផ្សេងដោយឡែក  

យើងត្រូវការសំណុំរូបថត (Portfolio) ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗពីគ្នា   ជាឧទាហរណ៍ យើងយករូបថត (Portfolio) ទៅដាក់ពាក្យរកការងារ ឬសុំចូលសិក្ខាសាលា ឬក៏បង្ហាញអោយអ្នកជំនាញ ជួយផ្ដល់យោបល់អំពីសមត្ថភាពថតរូបរបស់យើង ជាទូទៅ អតិថិជនដែលចង់ជួលអ្នកថតរូបតែងតែ សុំមើលសំណុំរូបថត (Portfolio) របស់យើងជាមុនសិនទើបបានគេសំរេចចិត្តជួល

ការរៀបចំសំណុំរូបថត (Portfolio) ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីតាមដានអំពីការអភិវឌ្ឍនៃស្នាដៃថតរូបរបស់យើង និងជួយអោយយើងដឹងអំពីទំនោរទិសដៅនៃការថតរូបរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគត

តើយើងគួរជ្រើសរើសប៉ុន្មានរូប?

ពុំមានការកំនត់ចំនួនទេ គឺស្រេចលើយើងខ្លួនឯង ប៉ុន្តែកុំតិចពេក ព្រោះមើលមិនដឹងអត្ថន័យពីស្នាដៃដែលយើងចង់បង្ហាញឡើយ ហើយក៏កុំច្រើនពេកដែរ ព្រោះមើលទៅវ័លលែងយល់ ច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែល្អនោះទេ ចំនួនដែលសមគួរគឺរវាង ១៥ ទៅ ៣០ រូបថត  

(សំរាប់ការដាក់ពាក្យចូលសិក្ខាសាលា សូមមេត្តារៀបអោយបានយ៉ាងហោចណាស់១០រូប និងយ៉ាងច្រើនបំផុត ២០រូប។)

ខ្ញុំមានរូបថតដល់ទៅរាប់ពាន់ឯណោះ!​ តើខ្ញុំជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចទៅ?

ហ្នឹងគឺជារឿងពិបាកបំផុតក្នុងពេលរៀបចំសំណុំរូបថត (Portfolio) ចំណុចសំខាន់មុនគេបង្អស់គឺត្រូវយល់ថា រូបថតទាំងនោះជាតំណាងអោយខ្លួនយើងជាអ្នកថតផ្ទាល់ ​ 

ជំហានបន្ទាប់ ត្រូវកំណត់អោយច្បាស់អំពីហេតុផលដែលធ្វើអោយយើងរៀបចំសំណុំរូបថតនេះ តើរៀបចំដើម្បីដាក់ពាក្យចូលសិក្ខាសាលា ឬដើម្បីអោយអតិថិជនពិនិត្យមើល? អ្នកថតរូបជាទូទៅមានសំណុំរូបថតច្រើន ដើម្បីបង្ហាញទៅតាមគោលបំណង និងកិច្ចការដែលចាំបាច់ផ្សេងៗគ្នា

ហើយក៏តែងតែមានការយល់ច្រលំផងដែរថា សំណុំរូបថតត្រូវមានតែរូបល្អៗបំផុត មតិនេះមិនត្រឺមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេ វាស៊ីសងលើមូលហេតុដែលយើងចង់រៀបចំ និងលើអ្នកដែលយើងត្រូវ យកទៅបង្ហាញដែរ

ចំនែកឯសំណុំរូបថតសំរាប់ដាក់ពាក្យចូលសិក្ខាសាលាវិញ យើងខ្ញុំចង់អោយយើងទាំងអស់គ្នា រៀបរូបដែលសរបង្ហាញអំពីខ្លួនអ្នក និងអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់ឈោងចាប់នៅថ្ងៃអនាគតក្នុងវិស័យថតរូប យើងអាចរៀបជាសំណុំស៊េរី (សាច់រឿង) ឬជារូបដាច់ៗពីគ្នា (រូបថតដែលគ្មានអត្ថន័យទាក់ទងគ្នា)

Sign up here: https://angkor-photo.com/…/2020-visual-storytelling…/

As part of the process to apply for the Visual Storytelling Workshop, all applicants have to upload a portfolio of work when they fill in their form.

This post is to help explain what a “portfolio” is, and to give you some tips on creating one for yourself!

What is a “portfolio”?

A “portfolio” is simply a collection of your work. So for example, if you are a photographer and you are creating a photography portfolio, you have to select a collection of your photographs and put them together.

A portfolio is used for many things. For example, you can use it to show when you apply for jobs or workshops, or if you can present it to other professionals to ask for their feedback about what you are doing. If you are looking for work as a photographer, clients will usually ask to see your portfolio first before they hire you.

Creating a portfolio is also a good way for you to reflect about your work, and who you want to be as a photographer.

How many photos should there be in a portfolio?

This is up to you and there is no fixed number. It should not be too few, as then it is difficult to really understand who you are as a photographer. It also should not be too many, as it is not as impactful. More is not always better! The recommended number is usually around 15 to 30 images.

(If you are applying for the workshops, we ask for your portfolio to have at least 10 and maximum 20 photos.)

But I have hundreds of photos! How do​ I choose what to include in my portfolio? 

Choosing what to add to your portfolio is always the most difficult part. The first thing is to understand is that the portfolio will represent YOU.

Next, be clear about WHY you are making this portfolio. Is it to apply for the workshops? Or maybe you need to send it to a potential client who needs a photographer for an event? Photographers often have different portfolios ready for different purposes.

A common myth is that a portfolio shows all your “best” photographs. This is not always correct, and it depends on why you are creating your portfolio and who you want to see it.

To apply for the Visual Storytelling Workshops, we encourage you to instead select the photographs which you think best express who you are, and the kind of photographer you want to be. It can be a series (a story), but if you do not have one ready, you can submit singles (unconnected images).

Thanks to Lux Mean for the translation.

NEWS & UPDATES
Participants Announced: Beyond The Silence

The final participants selected for 'Beyond The Silence' collaborative project organised by Magnum Photos has been ...

‘Open Open’ Call: Deadline Extended

We are extending our ‘Open Open’ Call’s deadline to this Saturday, 18 November 2023! We invite photographers from ...

19th Angkor Photo Workshop Participants Announced

ពាក្យប្រកាស៖ ការចងក្រងឯកសារអំពីកម្ពុជា ‘Documenting Cambodia’ Open Call

នេះជាពាក្យប្រកាសជ្រើសរើសស្នាដៃបែបឯកសារដែលរំលេចអំពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលចងក្រងដោយអ្នកថតរូប អ្នកថតវីដេអូ ...

‘Enchantment’ Guest Curator Open Call

"What is your north star when the world seems to be collapsing? In the weight of darkness, how – or where – do ...

GET OUR NEWSLETTER